Կարդում եմ Խնկոյան

Խնկոյանական օրերը ամփոփեցինք՝ կարդալով «Ձմեռ պապիկ» և «Գիշեր» բանաստեղծությունները:

Գիշեր /Արամ
Կարդում եմ Խնկոյան /Մասսիմո
Կարդում եմ Խնկոյան /Մասսիմո
Գիշեր /Մանե
Ձմեռ պապիկ /Տ.Արեգ
Կարդում եմ Խնկոյան/ Ժորա
Ձմեռ պապիկ /Հայկ
Գիշեր /Նավոյան Մարիա