Author: Անի Գրիգորյան

Լավաշթխիկ

-Բարի լու՜յս, Ագարակ, մենք գալիս ենք լավաշ թխելու։ Օրը լի էր անցուդարձով. սովորողները կազմ պատրաստ, ամեն մեկը ձեռքին մի իր վերցրած քայլերը ուղղում են դեպի Ագարակ։ Ճանապարհին արդեն երևում էր…