Նախագծային ուսուցման շաբաթ. հոկտեմբերի 22-26

Հոկտեմբերի 22-26
Բովանդակություն

9:00-9:15՝ Ընդհանուր պարապմունք

9:00-13:35՝ Նախագծերի իրականացում 5 տարեկանների խմբում, 1-5-րդ դասարաններում

13:35-17:00՝ Երկարացված օրվա ճամբարային նախագծեր

Կարդալ ավելին

Աշնանային մուտքի ճամբար. հոկտեմբերի 29-ից նոյեմբերի 2

Կարդալ ավելին

Շարժախաղերը տարատարիք ճամբարում

Այս խաղը շարժախաղի տեսակ է, որի ընթացքում երեխաները իրենց  ընկերների հետ հաղթահարեցին որոշակի խոչընդոտներ, դժվարություններ և ստացան մեծ բավականություն, ուրախացան իրենց և ընկերների

 հաջողություններով:

Կարդալ ավելին