Կրտսեր դպրոցի ծրագիր

2018-2019 ուսումնական տարի

Ուսումնական ծրագրեր

«Իմացումի հրճվանք» կրթական ծրագիր. 1-3-րդ դասարաններ

Կրթական ծրագրի մասին

Կրտսեր դպրոցի 4-5-րդ դասարաններ

  • Մայրենի լեզու
  • Մաթեմատիկա
  • Օտար լեզուներ ( ռուսերեն, անգլերեն)
  • Բնագիտություն
  • Հայրենագիտություն
  • Երաժշտություն, պար
  • Տեխնոլոգիա
  • Ֆիզկուլտուրա
  • Ընտրությամբ գործունեություն

Առարկայական ծրագրեր